Pilersaarutit immikkoortunut attuumassusillit

Kommunimut pilersaarutit
Immikkoortunut pilersaarutit tassaapput immikkoortumut aalajangersimasumut kommunip politikkikkut anguniagaasa ilaat. Anguniakkat pingaarnerit kommunimi pilersaarummi aalajangersarneqarput, immikkoortunut pilersaarutini qulequttat aalajangersimasut sukumiisumik sammineqarput.

Kommunimi immikkoortunut pilersaarutit atuuttut: