Inatsisitigut sunniutai

Kommunimut pilersaarutip pingaarnertut ilusaa kisimi kommunalbestyrelsimut pituttuisuuvoq, tassani allassimammata nunap immikkoortuani killilersukkami illuliornissamut pilersaarusiornermut tunngatillugu kommunalbestyrelsip anguniagai takorluugaalu.
Immikkoortup ilaata atornissaa kommunimut pilersaarummi aalajangersarneqassaaq, atorneqarnissaalu kommunalbestyrelsimut pilersaarusiornermullu tunngatillugu suleqatigisanut allanut pituttuisuuvoq, Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq naapertorlugu pilersaarusiornermut tunngavissavissamik nutaamik nutartikkamilluunniit suliaqartoqarnissaata tungaanut.

Inatsisit naapertorlugit suliaqarnikkullu, kommunimut pilersaarummi § 14, imm. 2, nr. 3-mi pingaarnertut aalajangersakkanut naapertuutinngitsumik pilersitsisoqassanngilaq – taakkuninnga ataavartumik sanioqqutitsinerit pilersaarummut tunngavissamik nutaamik suliaqarnissamik piumasaqaatitaqarput. Aamma taamaappoq Immikkuualuttunik aalajangersakkani § 14, imm. 3-mi aalajangersakkat kiisalu nunaminertamik atugassiinermut atatillugu piumasaqaatini § 46 naapertorlugu aalajangersakkani, § 50 naapertorlugu immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsimanngippat.

Sanaartugassatut pilersaarutit nunaminertanillu atugassiissutit kommunimut pilersaarummi aalajangersakkat pingaarnerit naapertorlugit suliarineqartut, kommunimut pilersaarummut tapiliussamik suliaqarfigineqapallassinnaapput, tamanna suliarineqariinngippat - taamaattorli killissarititaasut naapertorlugit sanaartorsinnaatitaaneq pineqanngilaq imaluunniit tamakkiisumik allattuiffik, oqaloqatigiinnissamulli aallaavissatut atorneqassalluni, tamatumani kommunalbestyrelse qinnuteqartorlu ataatsimoorlutik kommunimut pilersaarummi pingaarnertut pilersaarusiornermut takorluukkanullu naapertuuttunik qaffasissumik pitsaassusilinnik sanaartortoqarnissaanik anguniarsinnaallutik. Taamaattumik pingaarnertut aalajangersakkat sapinngisamik erseqqilluinnartuussapput, atorneqarnissaat, sanaartukkap suunera aammalu annertussusissaa il.il. eqqarsaatigalugit, kiisalu nunap immikkoortuata killilersorneqarneranut tunngatillugu, allaat tassani allassimassalluni, kommunimut pilersaarummut tapiliussaliortoqassappat aalajangersakkat pituttuisut suut, aalajangersakkallu immikkuualuttut suut aalajangersarneqassanersut.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussat akuersissutaareersut aammalu nunaminertat atugassiissutaareersut atuutiinnassapput, kommunimut pilersaarummut tapiliussami nutaanik aalajangersaasoqarnissaata tungaanut. Taamaattorli sanaartorneqalereersumut tunngatillugu pingaarnertut imaluunniit immikkuualuttumik aalajangersakkat naapertorlugit iliuuseqarnissamik pisussaaffiliinertaqanngilaq.

Sumiiffinni pingaarnertut aalajangersaaffigineqanngitsuni imaluunniit immikkuualuttunik aalajangersaaffigineqanngitsuni pilersaaruteqartoqannginnissaanik kommunalbestyrelse peqqusisinnaavoq, matumani, ukiup ataatsip iluani aalajangersakkanut tunngavissanik suliaqartoqareersimanissaa piumasaqaatigalugu.