Nassuiaat

Kommuneqarfik Sermersuup piffissami kingullermi ineriartornerata ilisarnaatigaa annertuumik inuttusiartorneq, kisiannili kommunimi inoqarfinnut noorartut agguataarneri assigiinnatik. Ineriartornerup tamatuma ingerlaannarnissaa naatsorsuutigineqarpoq, taamaattumik kommunimut pilersaarummi anguniakkat pingaarnerit aalajangiusimasariaqarput ineriartorteqqinneqarlutillu.

Taamaattumik pilersaarusiornermut atatillugu unamminartut pingaarnerit annerusumik allanngorsimanngitsut kommunimut pilersaarut "Sermersooq2024gl" aalajangiiffigineqarmalli aamma pilersaarutit ineriartornermilu anguniakkat pilersaarummi takuneqarsinnaasut kommunalbestyrelsip nalilerpaa. Taamaat-tumik Kommuneqarfik Sermersuumi pilersaarusiornermut atatillugu naleqarti-tanut pilersaarusiornermilu tunngaviit nutaat pisariaqartinneqanngillat, kisianni pilersaarut kommunimut pilersaarummi suliniutit tigussaasut naleqartinneqar-tunik tunngaviinillu nangitsisussaq pisariaqartinneqarpoq.

Ataatsimoortumik tunngavigineqartoq naapertorlugu "Pilersaarusiornermut periusissaq 2014" ilaatigut kommunimut pilersaarut ilaannakortumik nutarterneqartarnissaanik, kommunimulli pilersaarummi pilersaarutit ineriartornissamullu anguniakkat aalajangiusimaneqarnissaannik, taamaakkaluartorli kom-munimut pilersaarummi taaneqartut "pilersaarusiornermut inatsisinut tunnga-sut" misissorneqartarnissaannik pisariillisarneqartarnerallu pillugit aalajangi-inermik imaqassasoq Kommunalbestyrelsip akueraa. Tassa imaappoq, immikkoortut ilaasa ataasiakkaat atornissaannut iluaqutiginissaannullu tunngasut kommunimut pilersaarummi aalajangersakkat kiisalu kommunimut pilersaa-rummi nunaminertanik tunniussinermut kommunimi tamarmi pisariinnerusunik assigiinnerusunillu allaffissornikkut tunngaveqarnissaq siunertaralugu aalajangersakkat misissorneqartassapput.

Kommunimut pilersaarummut pioreersumut allannguutit kiisalu immikkoortunut allannguutit eqikkarneqarneri uani takuneqarsinnaapput: Nassuiaat

Nassuiaatip tamatuma imarai kommunimut pilersaarutip nutarternerani allannguutit piviusunngortinneqartut takussutissartai.