K: Illuaqqat, sunngiffimmi illut, illut aasarsiortarfiit il.il

Illuaqqanut, sunngiffimmi illunut il.il. immikkoortut ilaat ukioq naallugu najugaqarfigineqartussaanngitsunik sunngiffimmi illuliorfissatut aasarsiortarfinnillu illuliorfissatut atugassiissutigineqartarnertik ilisarnaatigaat. Immikkoortut ilaanni killilimmik takornarianut, piniariartarfinnik aamma aniguiniarnermut illuaqqiortoqarsinnaavoq, tamakku amerlassusiisa sumiiffiup sunngiffimmi illuaqqanut, aasarsiortarfinnut il.il. pingaarnertut atorneqarnera allanngortissanngippassuk.

Namminersorluni mikinerusumik inuussutissarsiuteqarnerni atorneqarsinnaasunik soorlu assersuutigalugit panertitsivinnik, pujoorivinnik, naatsiivinnik assigisaannillu tamakku nammineq atugassaatillugit atortulersuisoqarsinnaavoq. Atortulersuutit tamakku illuaqqanut ataasiakkaanut atatillugit sanaartorneqassapput.

Sumiiffinni K-ini illuaqqat assigiinngitsut sisamanut immikkoortinneqarput: Sunngiffimmi illuaqqat/aasarsiortarfiit, takornarianut/akunnittarfiit illuaraataat, lejrskolertarfiit, piniartut illuaraat/ annanniarluni oqquiffiit:

Aasarsiortarfiit sunngiffimmilu illuaqqat nammineq atugassatut isigineqarput. Aasarsiortarfiit etageamut annertussusaa annerpaamik 40 m²-iussapput. Sanaartorneq pillugu inatsit atuuttoq naapertorlugu aasarsiortarfimmik illuaraliornissaq sanaartornissamut akuersissummik peqartoqaqqaassaaq.
Inuinnaat illuaraataat A-nr-nik silataani allagartaqassapput.

Takornarianut illuaqqat/hotelinut tunngatillugu illuaqqat inuussutissarsiutitut atorneqarsinnaasut imaluunniit attartortinneqarsinnaasut siunnersuutigineqarpoq. Attartortitsisarneq takornarianuusinnaallunilu innuttaasunuusinnaavoq. Takornarianut illuaqqat pineqarpata sanaartorneq pillugu inatsit naapertorlugu CVR-normoqarnissaq tassungaluunniit assingusumik nassuiaammik aamma sanaartornermut inatsimmut atuuttumut naapertuuttumik sanaartorsinnaanermut akuersissuteqarnissaq pisariaqarput.
Takornarianut aamma attartortittakkanut illuaqqat silataani B-nr-qassapput.

Atuartut tammaarsimaartarfii sanaartukkatut, assersuutigalugu meeqqat atuarfiannit, fritidsklubbinit pisortalluunniit suliffeqarfiutaannit atorneqartartutut, paasineqassapput. Asiartarfiliornissamut sanaartorneq pillugu inatsisit atuuttut naapertorlugit sanaartornissamut akuersissuteqarnissaq pisariaqarpoq.

Illuaqqat piniariartarfiit aniguiniarnissamullu illuaqqat illuaqqatut tamanit tikinneqarsinnaasutut paasineqassapput. Illuaqqat tamakku amerlanertigut kommunimit suliniaqatigiiffinnilluunniit sananeqartarput. Illuaqqat piniariartarfiit aniguiniartarfiillu angissusissaat pillugit malittarisassaqanngilaq kisiannili tamakkuninnga sanaartorniaraanni Illuliorneq pillugu malittarisassat atuuttut naapertorlugit sanaartornissamut akuersissutaateqartoqartariaqarpoq.

Illuaqqanut assigiinngitsunut tunngatillugu tullinnguuttut makku atuupput:

  Isertarfiit Angissuseq Portussusaa Illu
Illu aasarsiortarfik /
Sunngiffimmi
illuaraq
Inuttut
nammineq
Annerpaamik 40 m2 Init quleriit
Sanaartornissamut
akuerineqartariaqarpoq
Takornarianut
illuaraq
Inuussutissarsiortunut attartortinneqarsinnaavoq Annerpaamik 60 m2 Init quleriit
Sanaartornissamut
akuerineqartariaqarpoq
Atuartut
aallaarsimaartarfiat / Meeqqeriviup
sulisoqarfiup
illuaraataa
Attartortinneqarsinnaavoq Annerpaamik
marluk 60 m2-tut
angitigisut
Init quleriit
Sanaartornissamut
akuerineqartariaqarpoq
Illuaraq annaffissaq
/piniarianut illuaraq
Tamanit
atorneqarsinnaasoq
Aalajangersaasoqanngilaq Ini quleriik
ataaseq
Sanaartornissamut
akuerineqartariaqar-poq

Illuaqqanut tamanut tunngatillugu, nunaminertamik atuinissamut agguaassisarnermut malittarisassat sanaartornermilu inatsit atuuttoq ilaapput.

Eqqakkat manngertut piginnittut nammineq nassassavai, illoqarfimmilu ikuallaavimmi ikuallatassanngorlugit nunamut assaatissavai. Illuaraqarfinni eqqakkanik igitsinermi malittarisassat atuuttut malinneqassapput.

Anartarfittut spandit imaat imaanut toqqaannartumik iginneqartartut imaluunniit issunnguutsittussanngorlugit allatulluunniit allanut avatangiisinulluunniit akornutaanngitsumik suujunnaarsinneqassapput. Illooreersut anartarfinnik nusuinnartartunik peqareersunut tunngatillugu tamakkunani imikoq taamatorluinnaq suujunnaarsinneqartassaaq.

Immikkoortut ilaat K-t immikkoortunut marlunnut avitaapput:

K1: Nunaminertaq illuaraqarfik illunillu aasarsiortarfilik
K2: Nunaqarfikut

K1: Illuaraqarfiit illunillu aasarsiortarfeqarfiit
Illuaraqarfiit illunillu aasarsiortarfeqarfiit avinngarusimalaarnertik aamma sukkulluunniit ”illoqarfinngorsagaannginnertik” ilisarnaatigaat. Taamaattumik nunaminertanik atuinerni suliat tamarmik illuaqqanut ataasiakkaanut attumassuteqartuussapput.

Illuaqqamut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissulimmik illuaqqiortoqartassaaq. Sukumiisunik aalajangersaanerni illut imminnut qaninnerpaaffissaannik ungasinnerusunik kommunalbestyrelse akuersissuteqarsinnaavoq. Sunngiffimmi illuaqqat illullu aasarsiortarfiit portunerpaaffimmikkut aappaa avillugu quleriinngorlugit sananeqassapput, tassa imaappoq ini alleq qalialu atorneqartoq. Tamakku toqqavii pukkinnerpaaffimmut portunerpaamik 1 meterisut portutigissapput. Illut ingerlaavartumik aserfallatsaaliorneqassapput, taamaalillutik avatangiisinut takussunarsaataanatik.

Sunngiffimmi illuaqqanut illunullu aasarsiortarfinnut il.il. nunaminertani aqqusiniliortoqassanngilaq, aqqusiortoqassanngilaq, aqqusineeraliortoqassanngilaq, puttasuliortoqassanngilaq imaluunniit ataatsimoorussanik teknikkikkut pilersuutinik ikkussuisoqassanngilaq. Teknikkikkut pilersuutit illuaqqanut ataasiakkaanut atasumik immikkoortutut taamaallaat ivertinneqarsinnaapput. Assersuutigalugu tamakku tassaasinnaapput innaallagissiuutit, seqinisaatit imaluunniit nukissiuutit allat. Tamakku saniatigut atortulersuutit allat mikinerit atorneqarnerminni nipimik, putsumik, tipimik, sajuppillattarnernik allatulluunniit ajoqutaasinnaajunnaarlugit ivertiterneqassapput.

K2: Nunaqarfikut
Nunaqarfikut nalinginnaasumik immikkoortut ilaat K-usarput. Illuaqqat imminnut minnerpaamik 30 meterisut ungasitsigitillugit sananeqassapput. Sunngiffimmi illuaqqat illullu aasarsiortarfiit portunerpaaffimmikkut aappaa avillugit sananeqassapput, tassa imaappoq ini alleq qalialu atorneqartoq. Tamakku toqqavii pukkinnerpaaffimmut portunerpaamik 1 meterisut portutigissapput. Illut ingerlaavartumik aserfallatsaaliorneqassapput, taamaalillutik avatangiisinut takussunarsaataanatik.

Nunaqarfikuni aqqusinioreersut, aqqusiaareersut, aqqusineeraareersut puttasooreersullu aserfallatsaaliorneqassapput allilerneqartarlutillu. Teknikkikkut pilersuutit illuaqqanut ataasiakkaanut atasumik immikkoortutut taamaallaat ivertinneqarsinnaapput. Assersuutigalugu tamakku tassaasinnaapput innaallagissiuutit, seqinisaatit imaluunniit nukissiuutit allat. Tamakku saniatigut atortulersuutit allat mikinerit atorneqarnerminni nipimik, putsumik, tipimik, sajuppillattarnernik allatulluunniit ajoqutaasinnaajunnaarlugit ivertiterneqassapput.