Suliniummut qinnuteqartarneq

Pilersaarusiortarnermut inatsimmik januar 2016-imi atuutilersumik allannguinikkut Kommunalbestyrelsip nunaminertamut killilimmik angissusilimmik atuisinnaatitaaneq nunaminertamik atuisinnaatitaasumut qinnuteqartumut ukiut marluk tikillugit inniminnersinnaalerpaa. Taamatulli inniminniisinnaaneq taamaallat pisinnaavoq pilersaarummik qinnuteqaateqartup qinnuteqannginnermini pilersaarutitut qinnuteqaatit kommunalbestyrelsip misissuiviat malissimappagu.

Pilersaarummik qinnuteqartoqarsinnaavoq annermik sumiiffissaanik suli aalajangerneqarsimanngitsumi pilersaaruteqartoqarpat. Tassa sumiiffimmut qinnuteqarfigineqartumut sukumiisumik nassuiakkanik aalajangersagaqassanngilaq, taamaattoq pilersaarut kommunip tigussaasumik ineriartorneranut kommunalbestyrelsip periusissiaanut pilersaarutaanullu ataneqartutut isigineqarpat.
Taamaalilluni pilersaarutitut qinnuteqaatit Kommunalbestyrelsimit qaqugukkulluunniit itigartinneqarsinnaapput.

Pilersaarutinut nunaminertanut tunniussiffigineqareersimasunut qinnuteqaatit itigartinneqartassapput – naak nunaminertamik atuisinnaatitaasoq pilersaarummut piginnittutut inatsisitigut oqartussaagaluartorluunniit.
Kommunalbestyrelsimit piumasaqaatigineqassaaq pilersaarummut qinnuteqartoq kommunip ineriartorneranut pitsaasumik tunniussaqassasoq, aamma innuttaasut ataasiakkaat avatangiisinut tigussaasunut pitsaasumik misigisaqarnissaa ilanngullugu eqqarsaatigalugu.

Pilersaarutinut qinnuteqaatit ingerlanneqarnerinut ima oqaasertaliisoqarsinnaapput:

  1. Pilersaarutinut piginnittup sanaartugassatut qinnuteqaatini Kommunalbestyrelsimut nassiutissavaa, piumasaqaataavorlu aningaasaliisussap nammineerluni pilersaarummut tunngavilersuinissaa aammalu avatangiisinut tunngatillugu naliliinerit, assersuutigalugu VVM-it nammineq isumagalugit.
  2. Pilersaarummut inassuteqaat kommunalbestyrelsimit suliarineqassaaq. Akuersissutigineqassappat sivikinnerpaamik sapaatip akunnerini arfinilinni tusarniaassutigineqassaaq, tassunga ilanngunneqassallutik Kommunalbestyrelsip suliamut tunngasumik kinaassusersiunngitsumillu piumasaqaatai (pilersaarutitut qinnuteqaatinik misissuivik) qinnuteqartup naammassisassai.
  3. Tusarniaanermi kikkulluunniit tusarniaassummut akissuteqarsinnaapput, akerliliissuteqarsinnaallutik imaluunniit pilersaarutaasinnaasunik tunniussaqarsinnaallutik. Pilersaarummik piginnittoq tusarniaanermut atatillugu pilersaarut pillugu tamanut ataatsimiisitsisussaatitaavoq.
  4. Tusarniaanermi akissuteqaatit qinnuteqaatillu tunuliaqutigalugit Kommunalbestyrelse suliamut tunngasumik kinaassusersiortuunngitsumillu pilersaarummik naammaginartumik/piumasaqaatinillu naammassinnitsumik pitsaanerpaamik toqqaassaaq. Kommunalbestyrelsip aamma pilersaarummik qinnuteqaat itigartissinnaavaa.
  5. Tamatuma kingorna pilersaarummik piginnittoq ukiuni marlunni sivisussuseqarsinnaasumik nunaminertamik inniminniinissaminik periarfissaqalissaaq, kommunimullu pilersaarummut tapiliussap suliarineqarnera aallartissaaq.