Paamiut

Paamiut udgør sammen med Arsukfjorden (bestående af Arsuk, Ivittuut og Grønnedal området) en samlet geografi på den sydlige vestkyst. Paamiut har i 2020 omkring 1.300 indbyggere, Arsuk har 73, Ivittuut er fraflyttet, mens Grønnedal igen anvendes som flådestation af Arktisk Komando. Arsuk ligger 115 kilometer syd for Paamiut og Ivittuut og Grønnedal ligger inde i Arsukfjorden, 15-20 kilometer fra Arsuk.

Paamiut og Arsuk har begge et faldende befolkningstal, der primært skyldes en fraflytning mod syd og sekundært en fraflytning mod Nuuk og længere mod nord, hvorfor geografien i varierende grad kan forstås som uafhængig af Nuuk.

Bostederne i denne geografi er beskrevet i to afsnit – Paamiut og Arsuk, der også inkluderer Arsukfjorden med Ivittuut og Grønnedal.

Konsolidering og nye muligheder

Paamiut har en udfordring i at fastholde sit befolkningstal, og det skal indgå i den videre planlægning. Befolkningstallet toppede i midten af 1980’erne og er siden faldet jævnt. Samlet set er udfordringerne at genvinde en ny balance, at genfinde stoltheden og identiteten. Den bæredygtige byudviklingsstrategi er baseret på disse udfordringer.

Strategien fokuserer på en kombination af:

  • Konsolidering – primært ved at sanere og revitalisere dele af byen for at justere boligmassen i forhold til befolkningstallet
  • Styrkelse af eksisterende kvaliteter – gennem et fokus på kulturarv, bevaring og rekreative områder
  • Beredskab i forhold til nye muligheder – ved at planlægge for nye erhvervsmuligheder på havnen, der indtænker trafikale forhold

Arsuk og Arsukfjorden med Ivittuut og Grønnedal er under forandring, og det er uvist om basen igen på sigt fraflyttes. Fjordens primære udviklingspotentiale ligger i turisme, der betragter hele fjordsystemet som en samlet attraktion med Arsuk som udgangspunkt.