Arealtildeling

Enhver ibrugtagning af et nyt areal kræver kommunalbestyrelsens tilladelse i form af en arealtildeling. Det gælder også ved ændringer af arealers eller bygninger anvendelse, ved midlertidig arealanvendelse, ved terrænændringer samt ved både nedrivning og genopførelse af bygninger.
En arealtildeling er personlig og en overdragelse til en ny rettighedshaver skal tiltrædes af den arealforvaltende myndighed. Derfor skal der ved køb og salg af bygninger og/eller anlæg fra en ejer til en anden, eller ved arv og realisering af panterettigheder, gennemføres overdragelse af brugsretten gennem en arealtildeling.
Meddelte arealtildelinger kan findes online på nunagis.gl.

Ledige byggefelter

Med baggrund i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Ændret ved Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 offentliggøres hermed byggefelter og ventelister i Kommuneqarfik Sermersooq.

Link: Ledige byggefelter.

Kortet indeholder byggefelter i Kommuneqarfik Sermersooq med angivelse af status. Et byggefelt kan være ledigt, reserveret, tildelt (arealtildeling givet) eller ikke frigivet. Hvis der er flere der har ansøgt om et areal kan der være oprettet en venteliste.

Brugsretten til et areal kan ikke gøres til genstand for køb og salg eller pantsættes.

Generelt om arealtildeling
Du kan som borger, privatperson eller virksomhed få brugsret til jorden, hvis du f.eks. ønsker at bygge et hus. Du kan få brugsret til et areal ved at søge om en arealtildeling.

Anlæg og Miljø Forvaltningen, ved Arealmyndigheden varetager arealtildelinger i Kommuneqarfik Sermersooq.

Du kan søge om arealtildeling på to måder:

  • Digital ansøgning om arealtildeling via http://www.nunagis.gl.
  • Ved at bruge det almindelige ansøgningsskema om arealtildeling.

Link til pdf af skema her: ansoegningsskema.pdf

Din ansøgning er først gyldig, når du har underskrevet den. Derfor skal du, indtil der indføres digital signatur, fortsat udskrive og underskrive ansøgningen, når du har udfyldt den. Du skal sende eller aflevere ansøgningen til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Eller du kan kontakte dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor og få vejledning der.

For behandling af arealansøgninger opkræves der jf. § 54 i Inatsisartutlov nr.17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse et gebyr, i henhold til kommunens offentliggjorte takstblad.