Redegørelse

Kommuneplan 2032

Kommunalbestyrelsen valgte på deres møde 2. marts 2021 at vedtage Kommuneplan 2032 som endeligt gældende.

Offentliggøres 03.03-2021.

Redegørelse og kommuneplan
Kommuneplanen skal, jf. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 (Planloven), indeholde en redegørelse for kommuneplanens forudsætninger og mål for kommunens udvikling.

Kommuneplanens redegørelse har til formål at beskrive baggrunden og begrundelsen for kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommuneplanen.

Status- og målbeskrivelser
Redegørelsen skal være udarbejdet i henhold til Planlovens § 15, stk. 2 og skal således indeholde:

En sektoropdelt statusbeskrivelse, herunder en beskrivelse af kommunens bosætningsmønster, den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling i kommunen samt bebyggelsesforholdene.

Et målsætningsafsnit der beskriver kommunalbestyrelsens mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen som helhed, herunder udbygning med boliger og erhvervsområder, infrastrukturelle anlæg og forsyning med sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige institutioner, rekreative områder samt områderne i det åbne land.

En samlet planredegørelse som beskriver, hvordan kommuneplanen forholder sig til anden planlægning, herunder;

  • Landsplanlægningen,
  • Naalakkersuisuts og kommunens økonomiske planlægning samt
  • Kommunens hidtidige planlægning.