Hovedstruktur og fokusområder

Kommuneplanens hovedstruktur beskriver forudsætningerne for planlægningen i Sermersooq.

Det omfatter kommunens opbygning, og de strategiske og langsigtede overvejelser, der danner grundlag for en kommuneplan.

  • En vision, der udgør den overordnede retning for planlægningen i kommunen
  • En statusbeskrivelse og kortlægning af de forskellige geografier i kommunen.
  • De fokusområder, der danner grundlag for kommuneplanlægningen på tværs af geografierne, og som – hvor det har været muligt og relevant – er indarbejdet som en del af hovedstrukturen for de enkelte bosteder

Vision

Alle byer i Kommuneqarfik Sermersooq skal udvikle sig harmonisk med respekt for geografiske forskelle. Udviklingen af byer og bosteder skal forankres i de enkelte steders egne muligheder og behov. Byer og bosteder skal byde på variationer af oplevelser, tryghed, smuk bygnings- og byarkitektur samt velfungerende boligmiljøer.

Realiseringen af denne vision skal ske i respekt for tre ufravigelige værdier, der ligger til grund for kommunens fremadrettede arbejde. De tre værdier er:

  • Bæredygtighed
  • Livskvalitet
  • Demokrati og service

Hovedstrukturen for den samlede kommune og hovedstrukturer for de enkelte bosteder udgør den overordnede vision på kommuneplanniveau. Hovedstrukturerne er samlet set det styringsredskab, som skal gøre det muligt at træffe beslutninger, der kan realisere den overordnede vision.

Hovedstrukturen omfatter hele kommunens geografiske område.

Hovedstrukturen afspejler de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen og er udtryk for den interesseafvejning, kommunalbestyrelsen har foretaget. Den giver et overblik over planens indhold og bør være indgangen til kommuneplanens mere detaljerede indhold – herunder rammesætningen i de overordnede bestemmelser.

Geografier

Geografierne skal i kommuneplansammenhæng ses som strukturer bestående af byer og bygder med et klart geografisk og/eller funktionelt fællesskab. Geografierne udgør en passende skala for kommuneplanlægningen, og de vil således danne den overordnede forståelses- og planlægningsramme i det følgende. De er i overensstemmelse med planlovens § 16 udpeget med baggrund i den overordnede udvikling i kommunens bosætningsmønster.

De tre geografier er:

  1. Nuuk-geografien
  2. Paamiut-geografien
  3. Tasiilaq-geografien og Ittoqqortoormiit