O: Områder, der friholdes

Områder, der friholdes, er enten karakteriseret ved at være helt uden eller næsten uden bebyggelse eller anlæg. I O-områder kan der således ikke etableres fritidshytter, sommerhuse samt erhvervsmæssig bebyggelse eller anlæg. Det eneste, der undtagelsesvist kan etableres, er fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke er i et omfang, der ændrer på delområdernes overordnede anvendelse som områder, der friholdes.

O-områder er inddelt i:

  • O1: Områder udlagt til ekstensiv græsning
  • O2: Udisponerede områder
  • O3: Vildmark

O1: Ekstensiv græsning
Områder udlagt til ekstensiv græsning er for græsning af husdyr, såsom får, rensdyr, heste, køer eller lignende, og hvor arealanvendelsen er af en intensitet, der ikke ændrer på delområdernes overordnede karakter som områder, der friholdes.

Der er ikke udlagt områder til ekstensiv græsning (O1) i Kommuneqarfik Sermersooq.

O2: Udisponerede områder
Udisponerede områder er kendetegnede ved at være uberørte eller næsten uberørte og uden bebyggelse og anlæg. Der er som hovedregel udlagt et delområde som udisponeret område som en 5 km bufferzone om alle indgreb i det åbne land.

O3: Vildmark
Vildmark er uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb. Et indgreb kan være:

  • By- og bygdeområder.
  • Områder til fritidshytter og sommerhuse.
  • Områder af særlig rekreativ karakter.
  • Områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v.
  • Områder til teknik og infrastruktur m.v.

Stier og mindre korridorer opfattes ikke som indgreb.