E: Tekniske anlæg og infrastruktur

Projekter indeholdt i denne områdetype fordrer, at der træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne, herunder spildevand, deponering af olie-, kemikalie- og metalaffald og delområder udlagt til tekniske anlæg og infrastruktur skal, jf. Miljøbeskyttelsesloven, som hovedregel anlægges med forudgående sikkerhedsrisikovurdering ift. eget og evt. tilstødende områder.

Tekniske anlæg (E1)
Områderne omfatter større tekniske anlæg som vandværk, dump, natrenovation, tankanlæg til olie, teleanlæg, sprængstofdepot, stenbrud, affaldsforbrændingsanlæg o.l.

Infrastrukturanlæg (E2)
Områderne omfatter større infrastrukturanlæg som lufthavn, heliport, faste havneanlæg, større vejanlæg, tunneller, svævebaner o.l.