Planstrategien

Planstrategi 2023

Planstrategi 2023 er kommunens fjerde planstrategi. I kommunesprog handler den om planlægning af bygninger, veje og anden infrastruktur. Om hvor, hvornår og hvordan vi skal bygge for at gøre vores byer til et godt sted at leve.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Planstrategi 2023 med en beslutning om at kommuneplanen skal revideres delvist.

Sermersooqs vision er funderet på 3 kerneværdier, som skal forankre visionen og give fokus i udviklingen. De tre kerneværdier omfavner og integrerer bæredygtighedens dimensioner, som er sociale, økonomiske og miljømæssige perspektiver.

  • Vi skaber tryghed
  • Vi skaber vækst
  • Sammen om den grønne omstilling

Planstrategi 2023

Planstrategi P18
”Planstrategi P18 er den siddende kommunalbestyrelses ønsker for de retninger, vi som kommune kan bevæge os ind i fremtiden. Det er et vigtigt arbejdsredskab for os alle og et styrringsredskab i forhold til kommunens fysiske og økonomiske planlægning og rammer. Det er her, vi tænker frit om at forme kommunens fysiske rammer, så alle tilgodeses bedst muligt.” Forord P18

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Planstrategi P18 med en beslutning om at kommuneplanen skal revideres delvist. Kommuneplanens strategier og udviklingsmål skal fastholdes, men der skal indarbejdes nye fokusområder, både for de forskellige geografier og for den samlede kommune.

Kerneværdierne for kommunen fastholdes fra tidligere planstrategier. De er:

  • Bæredygtighed
  • Livskvalitet
  • Demokrati og service

Planstrategi P18

Sektorplaner
Der er særlig fokus på en tværfaglig indsats med en implementering af et sektorplanværktøj, der skal sikre en koordinering mellem sektorer og kommunens øvrige planlægning i et 12-årigt perspektiv. Et grundigt sektorplangrundlag skal bidrage til kommunens samlede planlægning både fysisk og økonomisk og dermed danne et solidt grundlag for de politiske beslutningsprocesser.

Der skal udvikles en enkel skabelon, der kan hjælpe til at lave enkle og præcise sektorplaner i samtlige forvaltninger.

FN’s Verdensmål (SDG’erne)
Kommuneqarfik Sermersooq arbejder på at implementere verdensmålene som et redskab der skal benyttes på tværs af forvaltninger og afdelinger. Verdensmålene bidrager ved at tilføre os et fælles sprog for fælles indsatsområder, på tværs af sektorer og specialeområder. Verdensmålene giver et værktøj til at kunne måle kommunens fremskridt, samt illustrere fremtidige målsætninger.

Det er derfor anbefalingen, at hver sektor bruger verdensmålene til at vurdere indsatsområder og ikke mindst til at lade sig inspirere til hvordan delmål defineres og hvordan fremskridt eller tilbageskridt måles.