Områdetype

Det enkelte delområdes arealanvendelse er fastlagt i hovedstrukturen og er inddelt efter en bymæssig kontekst og ift. bebyggelse i det åbne land.

Hvor delområderne i byerne er betegnet med områdetype A-E, er delområderne i det åbne land betegnet med områdetype K-O.

Områdetyper i byer, bygder og bosteder:

  • Boligområder (A-områder)
  • Erhvervs- og havneområder (B-områder)
  • Områder til fælles formål (C-områder)
  • Friholdt område og større fritidsanlæg (D-områder)
  • Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg (E-områder)

Områdetyper i det åbne land:

  • Områder til fritidshytter og sommerhuse m.v. (K-områder)
  • Områder af særlig rekreativ karakter (L-områder)
  • Områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v. (M¬-områder)
  • Områder til teknik og infrastruktur m.v. (N-områder)
  • Områder, der friholdes (O-områder)

Generelle bestemmelser på tværs af områdetyperne
De generelle bestemmelser for en områdetype er et bestemmelsessæt som fungerer på tværs af de udlagte delområder og som hovedsageligt er gældende for det enkelte delområde, hvor dette ikke er underlagt en komplet overordnet- eller nærmere detaljeret bestemmelsesdel.