Særskilt om Containere

Stk. 1. Containere, der benyttes som bygninger eller bygningsdele, skal overholde kravene i Grønlands Bygningsreglement.

Stk. 2. For delområder i byer og bygder gælder, at:

 • Containere, som anvendes i boligområder skal males eller beklædes, så de fremtræder som en bygning.
 • Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i havne- og erhvervsområder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.
 • Containere, som anvendes i centerområder skal males eller beklædes, så de fremtræder som en bygning.
 • Containere, som undtagelsesvist opstilles i friholdte områder, skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.


Små containere, der anvendes som skure ved hundeholdspladserne, skal males, med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.

 • Containere i E-områder, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i havne- og erhvervsområder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.
 • Containere i bygderne, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i bygderne, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i bygdens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

Stk. 3. For delområder i det åbne land gælder, at:

 • Containere i K-områder, kan kun undtagelsesvist opstilles i hytteområder, og skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.
 • Containere i L-områder, kan kun undtagelsesvist opstilles områder med særlig rekreativ karakter, og skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.
 • Containere i M-områder, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i disse områder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk.
 • Containere i N-områder, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i disse områder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.
 • Der må ikke opstilles containere i friholdte områder i det åbne land (O-områder).