Særskilt om Hundehold

Stk. 1. Såfremt hundehold placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt til hundehold, gives en permanent arealtildeling.

Stk. 2. Såfremt hundehold placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt med en anden anvendelsesbestemmelse end til hundehold, men som endnu ikke er taget i brug, gives en tidsbegrænset arealtildeling.

Stk. 3. Den til enhver tid gældende vedtægt for hunde- og kattehold gælder, og supplerer nærværende bestemmelser for Kommunalbestyrelsens bestemmelser for arealtildelinger i op til 1 år.