Tidsfrister for arealudnyttelse

Stk. 1. En arealtildeling til byggeri, som kræver byggetilladelse, tildeles med frist på maksimalt 2 år for udnyttelse af arealtildelingen.
Kommunalbestyrelsen kan for større bygge og anlægsprojekter forlænge fristen for udnyttelsen af arealtildelingen til det pågældende areal for 1 år ad gangen, såfremt projektet er igangsat og der aktivt arbejdes på en udnyttelse af arealet.

Stk. 2. Arealtildelinger til byggeri, som kræver byggetilladelse, tildeles med frist for at ansøge om byggetilladelse senest 12 måneder efter arealtildelingsdatoen.

Stk. 3. En uudnyttet arealtildeling bortfalder uden yderligere varsel, såfremt den fastsatte frist i arealtildelingen er overskredet.