Indsatsområder

Udover vedtagelsen af, at kommuneplanen skal revideres delvist, har kommunalbestyrelsen vedtaget i Planstrategien P18, at kommuneplanen skal rette fokus på 6 nye indsatsområder i planlægningen, nemlig:

  1. Etableringen af en byfornyelsespulje
  2. Etableringen af en høringsportal.
  3. Udarbejdelsen af en sektorplanskabelon til brug på tværs af fagområder
  4. En temaplan for turismeudvikling
  5. En plan for at sikre bæredygtigt byggeri
  6. Implementering af verdensmålene