Hvidbog

Den seneste udvikling i Kommuneqarfik Sermersooq, har været karakteriseret af en fortsat kraftig, men ujævnt fordelt befolkningstilvækst i kommunen. Denne udvikling forventes at fortsætte, og kommuneplanens overordnede målsætninger skal derfor fastholdes og videreudvikles.

Det er derfor kommunalbestyrelsens vurdering, at de overordnede, planlægningsmæssige udfordringer ikke har ændret sig væsentligt siden vedtagelsen af kommuneplanen ”Sermersooq2028.gl” og de strategier og udviklingsmål, der fremgår af planen. Der er derfor ikke behov for et nyt værdi- og strategigrundlag for planlægningen i Kommuneqarfik Sermersooq, men for en strategi, der viderefører værdierne og principperne i kommuneplanen i konkrete indsatser.

På dette samlede grundlag har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at ”Planstrategi P18” skal indeholde beslutning om, at kommuneplanen skal revideres delvist, idet kommuneplanens strategier og udviklingsmål skal fastholdes.

Opsummering af ændringer til den gældende kommuneplan, samt ændringer til delområder, findes her: Hvidbog

Dette notat indeholde en oversigt af de ændringer der gennemført under revisionen af kommuneplanen.