Planredegørelse

Kommuneplanrevision

Planredegørelsen er et vigtigt redskab til at skabe overblik, hvad der er udgangspunktet for den nye kommuneplan. Planredegørelsen er en beskrivelse af forholdet til anden planlægning – f.eks. landsplanlægningen, økonomisk planlægning, kommunens hidtidige planlægning osv.

Opsummering af ændringer til den gældende kommuneplan, samt ændringer til delområder, findes her: Hvidbog.