Arealtildeling

Stk. 1. En arealtildeling må ikke stride imod de landsplanmæssige interesser, herunder Selvstyrets sektorlovgivning, eller de landsplanmæssige interesser i den fysiske planlægning. En arealtildeling skal endvidere være i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder bestemmelserne for det pågældende delområde.

Stk. 2. En meddelt arealtildeling giver indehaveren brugsret til en nærmere angivet anvendelse af arealet.

Stk. 3. Et areal må ikke tages i brug, før der skriftligt er meddelt arealtildeling.

Stk. 4. Arealmyndigheden skal registrere nye arealtildelinger i NunaGIS/NIN - Grønlands Arealregister - se link.